Fashion Studio Jitka Klett Couture
A JK Klett RTW linie

Mlynská 22, 040 01 Košice
Slovenská republika

Otvorené od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00
Sobota a nedeľa na objednávku

+421 944 210 060
office@jitkaklett.com

Fashion Studio Jitka Klett Couture

Ruská 2026/ 71, 100 00 Praha 10
Česká republika
Objednávka termínu je potrebná dopredu

+420 607 643 554
jitkaklett@jitkaklett.com